Karlijn Vrolijk avatar
Karlijn Vrolijk
Specialist in (Mis-) Communicatie voor individuen en teams.
Communicatie Trainingen

Wil je een training aanvragen van Karlijn Vrolijk?

Mail tafelgasten.com

Over Karlijn Vrolijk

PROFIEL
Karlijn is NLP-trainer en -coach op het gebied van communicatie, persoonlijke effectiviteit, teameffectiviteit en mentale kracht. Ze is eigenaar van Smart Difference.

Karlijn is praktisch en resultaatgericht. Met haar enthousiasme, humor en herkenbare voorbeelden, triggert zij deelnemers zelf te ervaren hoe zij met een kleine verandering in aanpak, een groot verschil in resultaat kunnen boeken.

Haar motto: NLP is niet heilig. NLP is handig!
Haar tip: Focus op dát kleine verschil in aanpak, dat leidt tot een groot verschil in resultaat!

Individuen en teams boeken met haar trainingen vele quick-wins en duurzame resultaten.

TALEN
Nederlands en in overleg, kan een aantal van de workshops in het Engels worden verzorgd, eventueel door een collega.

ACHTERGROND
Karlijn is na haar HEAO Commerciële Economie en HBO Personeel & Arbeid, jarenlang binnen P&O werkzaam geweest als P&O-manager en personeelsadviseur. In 2007 startte ze het bedrijf dat nu Smart Difference heet.

Karlijn is NLP-trainer, NLP-, EFT- en BML-coach en Advanced IEMT-practitoner en heeft diverse opleidingen in binnen- en buitenland gevolgd. Ze verzorgt training en coaching op het gebied van communicatie, persoonlijke effectiviteit, teameffectiviteit, mentale kracht en NLP. Haar coach specialisme is trauma en PTSS en versnelde reïntegratie bij mentale problematiek.

OPDRACHTGEVERS:
Pro Industry, SGS B.V., Ballast Nedam, ABT, QAducation, Zuidgeest, Politie, UWV, Gemeente Utrecht, Rabobank, Vondelschool.

Het PPR-communicatiemodel© en het IMPACT-beslismodel®.
Karlijn ontwikkelde het PPR-communicatiemodel© en het PPR-vertaalwoordenboek© en samen met Wim Vrolijk, het IMPACT-beslismodel®.

Het PPR-communicatiemodel© richt zich op de voorspelbare interpretatieverschillen tussen mensen met focus: positie/prestatie/relatie (PPR). Met het PPR-vertaalwoordenboek kun je je boodschap vertalen en zo de interpretatieverschillen tussen mensen met focus: positie/prestatie/relatie (PPR) overbruggen.

Het IMPACT-beslismodel®, is een krachtig model om je invloed te vergroten. Het beslismodel geeft inzicht in hoe mensen tot een besluit komen. De letters IMPACT symboliseren de strategieën om anderen op een positieve en effectieve manier te beïnvloeden.

Wil je een training aanvragen van Karlijn Vrolijk?

Mail tafelgasten.com