Always Give Back

infoblock
Dit vinden wij belangrijk

Waarom ‘Always Give Back’

Goedgeefs is een kernwaarde van tafelgasten.com. Wie goed doet, goed ontmoet. Het “Always Give Back” principe vinden wij heel belangrijk. We geven samen met al onze tafelgasten meer terug dan alleen het delen van kennis & ervaring. Met ons beleid, processen en manier van werken willen wij ook een positieve bijdrage leveren aan hoe we met onze planeet & elkaar omgaan. Door de trainingen van tafelgasten.com te volgen, verminderen we het aantal verkeersbewegingen, krijgen deelnemers meer tijd voor hun gezin en privéleven en dragen we gezamenlijk bij aan het ondersteunen van goede doelen.


Over tafelgasten
infoblock
Always give back

Door een tafelsessie te boeken, steun je meteen een goed doel

‘The secret of living is giving’!

Tafelgasten.com vindt het belangrijk om iets terug te geven aan de wereld om ons heen. Daarom dragen we 10% van onze inkomsten af aan goede doelen die zich inzetten voor beter onderwijs aan kinderen.


infoblock
“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world”
Nelson Mandela

Bekijk alle trainingen

FAQ - Always Give Back

Waarom steunen jullie goede doelen op het gebied van onderwijs?

Wij geloven dat je door te investeren in kinderen investeert in onze toekomst. En wij denken dat onderwijs een belangrijke rol speelt in hoe kinderen zich kunnen ontwikkelen. Daarom investeren we graag in goede doelen die zich inzetten voor goed onderwijs.

Hoe weten jullie of het geld goed terecht komt?

Sinds 1 januari 2016 geldt er één standaard voor kwaliteit, verantwoording en toezicht: de Erkenningsregeling Goede Doelen. De goede doelen waar wij mee samen werken bezitten allen het CBF Keurmerk. Dit keurmerk houdt toezicht op Erkende Goede Doelen in Nederland en zorgt ervoor dat zij hun beloftes nakomen en integer opereren. Op de websites van de goede doelen die wij steunen kun je alles lezen over hoe het geld dat zij ontvangen wordt besteed.

Levert de bijdrage aan de goede doelen mij als klant of expert een belastingvoordeel op?

Jammer genoeg niet. Omdat de bijdrage aan de goede doelen door tafelgasten.com wordt gedaan, kan alleen tafelgasten.com aanspraak maken op een eventueel belastingvoordeel.

 

Hoeveel dragen jullie af aan goede doelen?

De klant betaalt het afgesproken bedrag voor een tafelsessie. De expert ontvangt 70% van dit bedrag. Tafelgasten.com ontvangt een fee van 30%. Daarvan doneren we 10% aan de goede doelen die we steunen. In totaal komt dus 3% van het bedrag dat de klant betaalt voor de tafelsessie ten goede aan goede doelen.

Hoe bepalen jullie welke goede doelen jullie steunen?

Tafelgasten.com steunt goede doelen die zich inzetten voor beter onderwijs en levensomstandigheden van kinderen. Jaarlijks evalueren we de goede doelen die we steunen en bepalen we of we doorgaan met de bestaande doelen of niet. En of er wellicht nieuwe doelen bijkomen.

Hoe zorgen jullie ervoor dat het geld voor de goede doelen ook daadwerkelijk wordt overgemaakt?

Het geld dat wij overmaken naar goede doelen is geen sluitpost of iets wat we pas doen als we winst gaan maken. Zodra onze klanten betalen, stallen wij het geld dat is bestemd voor de goede doelen op een aparte bankrekening waar het ‘veilig’ staat. Daarnaast wordt er binnen onze organisatie op verschillende manieren gecontroleerd of het geld dat binnenkomt wel goed wordt besteed. En er is jaarlijks een accountantscontrole om vast te stellen of de boekhouding wel klopt en of wij ons aan de afspraken houden.