Max 12 deelnemers
Teamtraining
job Marketing Trainingen

Nu succes met AI, verantwoord en transparant gebruik

€ 475 Per team
€ 574,75 incl btw

Nu succes met AI, verantwoord en transparant gebruik

  • AI
  • ChatGPT
  • Ethiek
  • kansen
  • Praktische Tips
Ontdek de kern van ethische AI, duik diep in transparantie en bewustwording!

We pakken AI-uitdagingen direct aan door ons te focussen op risico's zoals biases, aannames en blinde vlekken in AI-systemen. We laten zien hoe je deze met effectieve promptingtechnieken overwint. Onze workshop stemt naadloos af op de vragen van deelnemers, waardoor we inhoud leveren die niet alleen relevant maar ook direct toepasbaar is.

In deze interactieve sessie behandelen we vijf cruciale thema's, met een speciale focus op het duurzaam gebruik van AI, inclusief de ecologische impact van Large Language Models (LLM's).

Je ontwikkelt vaardigheden om biases in AI te herkennen en aan te pakken, duikt in het AI-ecosysteem en de bredere maatschappelijke implicaties, en verkent ethische dilemma's, waaronder de eerlijke behandeling van belanghebbenden en de verdeling van de voordelen en nadelen van AI-technologie. Een essentieel onderdeel is het harmoniseren van persoonlijke en teamnormen, waarden en deugden via moreel beraad.

We ook aandacht voor de basis achter de wettelijke vereisten in de Europese AI-wetgeving. Ook die benadrukt het belang van transparantie in het gebruik van AI. We sluiten af met praktische inzichten over hoe je AI vanaf vandaag ethisch en effectief inzet in je dagelijkse werkzaamheden.

Ons doel is om jou een helder en ondubbelzinnig begrip te geven van zowel de kansen als verantwoordelijkheden die AI met zich meebrengt. Met een sterke nadruk op ethiek en afgerond met praktische hulpmiddelen, stomen we je klaar om AI verantwoord en succesvol toe te passen. Laat deze unieke kans niet aan je voorbijgaan om AI op een ethische en praktische manier te benaderen!

Leerdoelen

Na afloop van de workshop herkennen de deelnemers aannames, blinde vlekken en vooroordelen in AI modellen herkennen en kunnen ze deze via prompts beïnvloeden. Ze hebben inzicht in AI-ecosystemen, de daaraan gekoppelde ecologische voetafdruk en de bijbehorende rechtvaardigheidsvraagstukken. Deelnemers kunnen via een moreel beraad normen, waarden en deugden op elkaar afstemmen en handelen in lijn met de visie van de organisatie waar het gaat om het gebruik van AI.

Doelgroep

1. **Ethiekadviseurs**: Professionals die zich richten op het ethisch gebruik van technologie binnen organisaties.

2. **AI-ontwikkelaars en Datawetenschappers**: Technische experts die AI-modellen bouwen en trainen en streven naar verantwoordelijke AI.

3. **Duurzaamheidsmanagers**: Personen verantwoordelijk voor het implementeren van duurzaamheidsinitiatieven, geïnteresseerd in de ecologische impact van technologie.

4. **HR en Diversiteitsmanagers**: Professionals die werken aan inclusiviteit binnen teams en geïnteresseerd zijn in het voorkomen van vooroordelen in AI-systemen.

5. **Beleidsmakers**: Personen die betrokken zijn bij het vormgeven van beleid en regelgeving omtrent AI en ethiek.

6. **Leidinggevenden**: Leiders die de culturele en ethische richting van hun organisatie bepalen, met interesse in de afstemming van AI-gebruik op bedrijfswaarden.

7. **Onderwijsprofessionals**: Docenten en ontwikkelaars van leerprogramma's die studenten willen voorbereiden op de ethische aspecten van AI in hun toekomstige carrières.

Talen

Nederlands
Engels

Trainer

author
Nick Nijhuis
Leiderschap, Innovatie in AI, ESG en Digitale Volwassenheid

Deel deze online training