Caroline Koetsenruijter avatar
Caroline Koetsenruijter
Agressie- en conflictexpert. Auteur ‘Jij moet je bek houden!’
05. Management en Teamontwikkeling

Wil je een training aanvragen van Caroline Koetsenruijter?

Mail tafelgasten.com

Over Caroline Koetsenruijter

Caroline Koetsenruijter is auteur van het boek: ‘Jij moet je bek houden! Omgaan met boze burgers, ouders, klanten en patiënten’. Ben jij op zoek naar een inspirerende tafelgast rondom de thema's agressie en conflicten? Wil je weten wat je zelf kunt doen bij agressie en conflicten? Ben je benieuwd naar de-escaleren en hard ingrijpen? Of wil je iets doen aan de emotionele belasting bij medewerkers door conflicten en agressie? Dit zijn allemaal onderwerpen waarover je met Caroline Koetsenruijter in gesprek kan!

Caroline Koetsenruijter zet agressie tegen werkenden in Nederland op de kaart door erover te spreken, te trainen en te publiceren. In Nederland gaat het 1,6 miljoen keer per jaar mis met agressie en geweld richting werkenden vanuit burgers, ouders, patiënten en klanten. Intern zijn er jaarlijks 1,1 miljoen agressie incidenten vanuit collega's en leidinggevenden. Caroline Koetsenruijter geeft jou en jouw collega's handvatten en inspiratie om hiermee om te gaan, pro-actief te werken en dus agressie te voorkomen en ook hard in te grijpen waar nodig.

In de afgelopen 13 jaar heeft Caroline meer dan 15.000 professionals getraind en is ze spreker, tafelgast en adviseur bij 130 organisaties in Nederland op het terrein van conflicten en agressie. Bij de overheid, de zorg, het onderwijs en de rechtspraak. Daarnaast intervenieert Caroline Koetsenruijter in (sterk) verwaarloosde organisaties waar destructief gedrag onderling voorkomt.

Wil je een training aanvragen van Caroline Koetsenruijter?

Mail tafelgasten.com