Max 10 deelnemers
Open inschrijving
job 03. Communicatie

Emotionele intelligentie in communicatie

€ 115 Per persoon
€ 139,15 incl btw

Emotionele intelligentie in communicatie

  • Communicatie
  • communicatiestijlen
  • emotionele intelligentie
  • gespreksvoering
  • relatie
We richten ons in communicatie vaak op de het formuleren van de boodschap in zijn verbale en non-verbale aspecten. De woorden die we kiezen, een glimlach en begrijpend luisteren. De directe, praktische kant van onze communicatie dus.

Misschien nog wel veel belangrijker dan de woorden die we kiezen, is de relatie tussen degenen die communiceren. Hoe zie ik mezelf en hoe kijk ik naar de ander? En vervolgens de vraag; hoe reguleer ik mezelf en de relatie met de ander? De antwoorden zijn gelegen in datgene wat we emotionele intelligentie noemen; zelfbewustzijn, zelfregulering, empathie en sociale vaardigheid.

Gedurende het eerste deel van de sessie richten we ons op datgene wat er ‘is’. We beschouwen onszelf, de context, de rolverdeling en empathie. Tijdens het tweede deel van de sessie gaan we verder in op zelfregulering in termen van competenties en regulering van de relatie door inzet van sociale vaardigheden.

Resultaten
Na deze sessie:
- Ga je meer bewust communiceren
- Begrijp je wat emotionele intelligentie is
- Welke rol emotionele intelligentie in communicatie speelt
- Welke zaken een essentieel onderdeel vormen van de ‘realiteit’ in communicatie
- Waar we op moeten letten bij de ander, in communicatie
- Welke competenties van belang zijn in communicatie
- Hoe de relatie in communicatie kan worden gereguleerd

Voor wie?
Deze training is geschikt voor iedere professional die werk regelmatig contact heeft met mensen. Dit kunnen klanten, patiënten of opdrachtgevers zijn.

Talen
De training wordt zowel in het Nederlands als in het Engels verzorgd.


Talen

Nederlands

Trainer

author
Sven Kieft
Inspirerende en ervaren trainer die je in beweging zet

Deel deze online training