Marinus de Pooter

Marinus de Pooter avatar
Marinus de Pooter
Ik help managementteams met de samenhang der dingen
Leiderschap

Niet beschikbaar?

Is deze tafelgast niet beschikbaar op het door jou gewenste moment maar heb je wel interesse? Neem contact met ons op.

Mail tafelgasten.com

Over Marinus de Pooter

De missie van Marinus de Pooter is  om managementteams te helpen bij het voortdurend verbeteren van hun interne organisatie.

Veel organisaties zijn functioneel ingericht. Managementteams krijgen dan te maken met een veelheid aan managementsystemen en specialismen. Denk aan systemen op het gebied van financiën, kwaliteit, veiligheid, informatiebeveiliging, personeel, compliance, continuïteit enzovoorts.

Goedbedoeld bedenken interne en externe deskundigen allerlei procedures en andere maatregelen om de bedrijfsvoering in goede banen te leiden. Al dat moois wordt vervolgens uitgestort over de lijnmanagers en hun teams. Vaak zonder veel coördinatie. Daardoor ontstaan er lacunes, overlappingen en inconsistenties in de interne werkwijzen. Dat is niet erg bevorderlijk voor de onderlinge samenwerking.

Marinus de Pooter helpt managementteams om overzicht te creëren over hun bedrijfsvoering. Over hun doelstellingen, over welke collega's verantwoordelijk zijn voor de realisatie ervan, over hun processen die daarvoor nodig zijn, over hun bijbehorende werkstandaarden en over hun verbeterinitiatieven. Overzicht creëren geeft inzicht in wat er beter kan en focus op wat er 't hardst nodig is.

Door consequentiebewust afwegingen te maken bij het inrichten, uitvoeren, evalueren en verbeteren van hun bedrijfsprocessen werken managementteams gericht aan hun toekomstbestendigheid.

Tafelsessies van Marinus de Pooter

Van traditioneel risicomanagement naar waardemanagement
study Kwaliteit en Proces Management
€ 550
Groepssessie
Van traditioneel risicomanagement naar waardemanagement
Als ook jouw organisatie een risicomanagementsysteem heeft dat maar beperkt aanslaat, dan hoor je bij deze sessie wat je vooral anders kunt doen.
Marinus de Pooter Marinus de Pooter